Бесіди на морально-етичні теми, читання художніх творів проводяться в центрі «Добрі справи». Тут також засвоюються дітьми певні уявлення про чуйне, гуманне ставлення один до одного, до дорослих, про культуру поведінки і спілкування.

Центр сприяє морально-етичному вихованню, формуванню морального досвіду дошкільників, вправлянню в позитивних вчинках, вихованню особистості дитини з високоморальними якостями громадянина України.