Костіна Любов Петрівна

вихователь-методист

Тридцять правил успішного педагога -

запорука ефективної творчості

 

1. Частіше згадуй і проговорюй будь-які позитивні вислови на свою адресу та твердження про власні здібності:

Я – ТВОРЧА ОСОБИСТІСТЬ !!!

Я – ЛЮДИНА, ЯКІЙ ЩАСТИТЬ !!!

Я ВЖЕ БАГАТО ЧОГО ДОСЯГЛА І ДОСЯГНУ ЩЕ БІЛЬШОГО!!!

Сучасні підходи до організації методичної роботи          як    складової післядипломної педагогічної освіти                                                   у ДНЗ.

                         

                Однією з найважливіших особливостей творчості

                педагога є те, що об’єкт його праці – дитина –                         повсякчас   змінюється, завжди новий, сьогодні не                    той, що вчора.

                Наша праця – формування людини, і це покладає                       на  нас особливу відповідальність, яку ні з чим не                       зіставиш.                                             

                                                В. Сухомлинський

 

Сучасний вихователь має чітко усвідомити цінності освіти  та виховання, бути здатним до розуміння і сприйняття різних думок, напрямів, течій, творчо втілювати нові ідеї.

Системний моніторинг якісного складу педагогічного колективу

Системний моніторинг якісно­го складу педагогічного колективу дає змогу чітко планувати і прогнозувати роботу з підвищення фахового рівня кожного педагога. Моніторинг прово­диться поетапно:

Удосконалення педагогічної майстерності

 

Основною метою блоку «Удосконалення педагогічної майстер­ності» є забезпечення методичної допомоги педагогам із проблемних питань, які у них виникають, та підтримка педагогів-початківців. Ця робота проводиться за таким алгоритмом:

Підвищення кваліфікації педагогів

       Метою блоку «Підвищення квалі­фікації педагогів» є забезпечення безпе­рервної освіти та самоосвіти педагогів, Для цього методична служба здійснює супровід педагогів у міжатестаційний період, стимулюючи їх до підвищення кваліфікаційної категорії.

Упровадження інноваційних технологій

 

Блок «Упровадження інноваційних технологій» спрямовано на удосконалення методичної майстерності педагогів.

Консультація:

«Умови ефективного виховання в сім'ї»

 

     Потребами сьогодення продиктована необхідність тісніше інтегрувати родинне і суспільне дошкільне виховання,

Погляди на роль сім’ї у формуванні особистості дитини дошкільного віку

      Система родинно – сімейного виховання надзвичайно важлива у житті кожної людини. Саме тому Генеральна Асамблея ООН встановила Міжнародний день сім’ї, родини, який відзначається щороку 15 травня в усіх країнах світу.

Пріоритети сімейного виховання в контексті модернізації дошкільної освіти України

 

          Узагальнено, особистість – це людина, що поєднує риси загальнолюдського, національного, суспільно значущого та індивідуально-неповторного.

консультація для педагогів Правове вихов
Adobe Acrobat Document 750.9 KB